Fuktabsorbenter

Sodepac International SA

För SODEPAC International, uppfinnaren av fuktabsorbenten för över 40 år sedan, har utvecklingen inte stannat av. Forskning och utveckling är ett ständigt aktuellt område med en rad av patentsökningar. Man håller idag flertalet patenterade produkter. Sodepac är Europas största producent av fuktabsorbenter med varumärkena Seko, SekoDry, Humidivore och Instazorb. SekoDry används för att fuktskydda produkter i container eller lastbärare medan Instazorb absorberar utspillda vätskor. Produkterna kan användas såväl inom industrin som i hushåll.

Fabriken är placerad i Hallennes-lez-Haubourdin i norra Frankrike och sysselsätter 45 personer.

Tetec AB är distributör i Sverige.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019