Lastsäkring av gods i container, lastbil, järnväg och fartyg under transport

Tetec AB är specialiserade på lastsäkring av gods/last i container, lastbil, järnväg och fartyg, så att kostsamma skador undviks.

Tetec grundades i Alingsås 1986. Vi har en gedigen kompetens och 35 års erfarenhet inom området, samt ett heltäckande sortiment av Lastsäkringsprodukter för de allra flesta behov.

Vårt arbetssätt är att ge våra kunder högsta möjliga service och en lastsäkring som är enkel, effektiv, tidsbesparande och till ett förmånligt pris.

Vi sitter inte ständigt upptagna i möten, utan finns tillgängliga när du kontaktar oss, och våra produkter ligger på lager för omedelbar leverans.

Tetec lägger stor vikt på att skydda vår miljö genom att tillhandahålla produkter som är långsiktigt hållbara, men också att de är säkra att hantera för all personal som lastar, transporterar och lossar gods. 

Vi representerar ledande europeiska nischföretag i vardera produktgrupp, och dessa tillverkande företag är experter inom sina områden.

Våra kunder finns inom alla branscher där oftast större mängder gods hanteras, för att sedan exporteras ut från Sverige. Det handlar alltså om svensk exportindustri, hamnar, logistikbolag, terminaler, speditörer, stuverier m.fl.

I ett nära samarbete med våra leverantörer har vi, sedan 1986, sett till att våra kunders produkter kommit fram på ett säkert och tryggt sätt med hjälp av effektiva, lättanvända och tidsbesparande lastsäkringsprodukter.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att ert gods skall nå slutdestinationen utan skador.

Bilderna nedan visar några exempel från vårt sortiment. Tyvärr kan vi  inte visa allt, då flera av våra produkter är skräddarsydda efter våra kunders önskemål, och i några fall är vi dessutom förhindrade p.g.a. sekretess.

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i järnvägsvagn
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Batteridriven bärbar fyllningsmaskin till Lastsäkringskuddar/Luftkuddar
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Fuktabsorbenter för containers
Fuktabsorbenter för containertransporter
Vajerplomber till container och lastbil
Vajerplomber - Lås till ex. container och lastbil (även högsäkerhetsklassning)
Vajerplomber högsäkerhetsplomb
Vajerplomb - Högsäkerhetsklassad för ex. container och lastbil
Granulat för absorbering av oljor och kemikalier
Absorberingsgranulat - absorberingsprodukt för spill av ex. olja och andra kemikalier
Lastsäkring med lastvaggor av wellpapp
Lastsäkring rullar med lastvaggor av wellpapp
Containerplomber, plomber, bultplomber
Containerplomb (bultplomb)
Lastsäkring med lastvaggor av wellpapp
Lastsäkring stora rullar med Lastvaggor av wellpapp
Engångspallar av wellpapp
Engångspallar av wellpapp

Lastsäkringsprodukter från Tetec AB

I vårt omfattande sortiment av lastsäkringsprodukter finns en mängd olika typer av produkter för att klara av att lastsäkra och lastoptimera alla tänkbara lastbärare och transportslag.

Inte sällan är det en kombination av flera lastsäkringsprodukter för att nå en optimal lastsäkring.

För att gods skall nå sin slutdestination fraktas det oftast med hjälp av flera olika transportsätt, det vill säga en hel transportkedja.

Ett vanligt exempel är att godset först lastas i en container, som en lastbil sedan transporterar till en hamn. I hamnen lastas containern sedan på ett fartyg. När godset anländer till nästa hamn kör en lastbil på nytt containern till sin slutdestination, eller i vissa fall transporteras den också på järnväg, och sedan på lastbil igen, innan det till sist är framme.

I och med att hela transportkedjan oftast är lång (som exemplet ovan beskriver), är det mycket viktigt att lastsäkringen och lastsäkringsmetoderna utförs på ett korrekt sätt d.v.s. att godset skall säkras upp för att stå emot alla olika typer av krafter som respektive transportsätt utsätter godset för.

För information om vår kostnadsfria rådgivning omkring lastsäkring av gods och dess betydelse, vänligen kontakta oss på telefon eller mejl.

Om du önskar information om regelverk beträffande lastsäkring, lastsäkringsprinciper och lastsäkringsmetoder så klicka gärna på följande länk Lastsäkringsregler. Där hittar du bland annat Transportstyrelsens författningssamling beträffande allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast samt lathundar för all lastsäkring av gods under transport.

 

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975

Lastsäkringskuddar

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec produceras av Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975 www.bates-cargopak.com. Lastsäkringskuddar är den optimala lösningen för en kostnadseffektiv lastsäkring i container, järnväg, lastbil och direkt i fartygens lastrum.

Lastsäkring med wellpapp

Säkert, skonsamt och transportekonomiskt. Med produkter av wellpapp kan godset effektivt lastsäkras och skyddas från skador.

Friktionsmattor-Friktionsunderlägg

Friktionsmattor - friktionsunderlägg

Friktionshöjande mattor som passar för alla godsslag och transportsätt.

Engångspallar av wellpapp

Engångspallar av wellpapp

Det finns många fördelar med engångspallar av wellpapp. De är betydligt lättare att lyfta och hantera, och kräver ingen speciell behandling för export. Materialet är helt miljövänligt och kan slängas i vanligt wellretur. Maxbelastning på vår storlek 800x1200 mm är 1000 kg. Observera att godsbelastningen gäller utbredd last, ej punktbelastning.

Containerplomber, plomber, bultplomber

Plomberingar och sigill

Vi levererar all typer av sigill och plomberingar direkt från vår samarbetespartner, Etigo Sarl, i norra Frankrike. Produkterna uppfyller alla nödvändiga krav och certifieringar men till konkurrenskraftiga priser.

Surrning och lyftutrustning

Surrning och lyftutrustning

Vi har ett komplett sortiment av surrnings- och lyftutrustning. Produkterna uppfyller gällande svenska och europeiska kvalitetskrav och är alla av högsta kvalitet.

Fuktabsorbenter för containers

Fuktabsorbenter och Desiccanter

Absorbenter och desiccanter skyddar godset effektivt mot fuktskador. I vårt sortimentet finns bland annat den patenterade produkten, SekoDry Absorber Ultra 400 %. Trots sitt lilla format är den lika effektiv som de konventionella 2 kg fuktabsorbenterna.

Lastsäkringar

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om just ert behov beträffande lastsäkring, lastsäkringsprodukter och godsskydd, så hjälper vi er till rätt lösning.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019