Plomberingar och sigill

Etigo sarl

Placerade i norra Frankrike, 15 km från Lille, Etigo är specialister inom tillverkning och distribution av högsäkerhetssigill, buntband, identifikationsprodukter och wristband. Produktionen är utrustad med folierings- och lasermaskiner, för att minska ledtid och effektivt personalisera produkter. När man väljer produkter från Etigo får man följande:

- Rådgivning och expertis baserat på dina önskemål
- Kort ledtid p.g.a. de 1000 artiklarna i lager
- ISO 17712:2013-certifierade produkter
- Personaliserade produkter efter önskemål

Tetec AB är distributör i Sverige.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019