Engångspallar av wellpapp

Genom att använda engångspallar av wellpapp kan både ekonomi och miljö gynnas samtidigt. 

Arbetsmiljön förbättras genom att pallen har en jämförelsevis låg vikt mot träpallar, och tunga lyft som sliter på personalen kan undvikas. 

Wellpallen behöver inte heller special- eller värmebehandlas för att användas i ett exportflöde, så som är fallet för vanliga träpallar. 

Wellpallarna tillverkas i enlighet med ISO 14001.

Efter användning lämnas pallarna till traditionell wellretur så att de kan återvinnas precis som vanlig wellpapp. Det finns en stor efterfrågan på returwell, vilket medför att materialet kan återanvändas för ny tillverkning av kartonger och andra wellprodukter.  

Det är det vågade och yttre plana skiktet som ger wellpappen dess styrka och stabilitet.

OBS! Vi tillverkar också pallar i ett fukttåligtmaterial. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Engångspallar
 • Material:

  Engångspallar av well för tvåvägshantering.

 • Storlek:

  Hel-, halv, kvarts- och tredjedelspall.
  1200 x 800 mm
  600 x 800 mm
  400 x 400 mm
  400 x 800 mm

 • Vikt/pall
  0,6 kg - 4 kg beroende på storlek och belastningskrav.
 • Utförande:
  Pallarna konstrueras genom vikning och limning av ett helt fukttåligt wellark.
 • Lastkapacitet:
  Den rekommenderade lastkapaciteten beror på storlek och utförande, från 100 kg för den minsta pallen till över 1 ton för helpallen.

Mer information om våra engångspallar av wellpapp
Genom att använda engångspallar av wellpapp kan både ekonomi och miljö gynnas samtidigt. Arbetsmiljön förbättras genom att pallen har en jämförelsevis låg vikt och tunga luft som sliter på personalen kan undvikas. Wellpallen behöver inte heller special- eller värmebehandlas för användande i exportflöde, så som är fallet för vanliga träpallar. WP 812F  tillverkas i enlighet med ISO 14001. Efter användande lämnas wellpallen till traditionell wellretur så att wellpallen kan återvinns. Det finns en stor efterfrågan på returwell, vilket medför att materialt kan återanvänds för ny tillverkning av kartonger och andra wellprodukter.  

Wellpapp
Det är det vågade och yttre skiktet som ger wellpappen dess styrka och stabilitet.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019