Lastsäkringskuddar säkrar gods under transport

Lastsäkringskuddar, även kallade Luftkuddar, är en välbeprövad produkt som används för att snabbt lastsäkra gods i containers, järnvägsvagnar, lastbilar och fartyg. 

Lastsäkringskuddar placeras i tomrummen som uppstår under lastning, och fylls snabbt på med luft. Detta förhindrar att godset sätts i rörelse under transport, och på så sätt undviks kostsamma skador.

Lastsäkringskuddar från Tetec tillverkas av Bates Cargo-Pak, Originalet sedan 1975.

Lastsäkringskuddar-Luftkuddar för att låsa gods under transport

LASTSÄKRINGSKUDDAR BESTÅR AV FÖLJANDE KOMPONENTER

Lastsäkringskuddar från Tetec - Originalet sedan 1975
 • Material insida

  Trelagers coextruerad polyetenfilm. Detta lager gör kudden tät.

 • Material utsida

  Unikt, krysslaminerat, jungfruligt, våtstarkt kraftpapper. Exklusivt producerat för Bates Cargo-Pak. Detta lager gör kudden stark, formstabil samt ökar friktionen.

 • Ventiler

  Flergångs- och självstängande engångsventiler. Patenterade för enkel och snabb fyllning.

 • Storlekar

  Från 60 x 110 cm till 120 x 240 cm. Standardstorlekar för engångs- och flergångsanvändning. Även specialstorlekar efter överrenskommelse.

 • Styrkegrader

  Från Light Flex Eco upp till Heavy. Anpassade för både lätt och riktigt tungt gods inom alla branscher.


   

Lastsäkringskuddar av vävd PP, samt blåst LDPE används oftast för lätta lastvikter

I Bates sortiment finns även lastsäkringskuddar i vävd PP, samt i blåst LDPE. Dessa produkter används oftast när lastvikten är låg, och när kuddarna utsätts för liten en belastning. 

Den absoluta merparten av Bates produkter är tillverkade av ett unikt miljövänligt kraftpapper, som exklusivt tillverkas åt Bates. Pappret är dessutom våtstarkt och klarar öppna transporter på exempelvis fartyg och tåg. Detta unika kraftpapper står till skillnad från PP och LDPE för hela kuddens styrka och motståndskraft. Dessutom gör pappret dem formstabila när de utsätts för höga temperaturer, samt skapar högsta möjliga friktion mellan kudden och godset.

Storlekar finns för alla tänkbara applikationer.

Viktigt att känna till om lastsäkringskuddar som är tillverkade av PP-väv (polypropylen)

Anledningen till att de flesta andra producenter i världen, oftast i Asien  enbart använder PP-väv i sina produkter, är att de inte har tillgång till vårt svenska exklusivt framtagna och miljövänliga papper. PP-väven är också i många fall inte alls bra för miljön, då den innehåller orena  plaster, och kan därför inte sorteras och tas om hand på ett hållbart sätt.

En annan väldigt viktig miljöaspekt är att plastmängden i PP-kuddar är cirka 50-70% större än i Bates papperskuddar.

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Dokumentation gällande ovanstående finns naturligtvis tillgänglig, och kan skickas på e-post om så önskas.

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
AutoShutOff luftpistol
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i järnvägsvagn
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Digital luftpistol för exakt mätning av lufttryck
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Bärbar luftpåfyllare till Lastsäkringskuddar
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Bärbar luftpåfyllare till Lastsäkringskuddar
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkringskuddar för flergångsbruk
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring farligt gods
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i lådor
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring på fartyg
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring på fartyg
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkra i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec AB - Originalet sedan 1975
Lastsäkring i container

Hör gärna av dig för ytterligare information om lastsäkringskuddar - Tetec kontaktuppgifter

När man lastsäkrar är det viktigt att se till helheten d.v.s. vilka transportsätt som produkterna färdas med, lastsäkringsmetod, tid/personalåtgång, materialkostnad samt säker arbetsmiljö. Konventionella metoder som stämpling med virke är funktionellt men tidskrävande, oekonomiskt och riskfyllt.

För mer information om lastsäkring och allmänna lastsäkringsprinciper m.m. klicka på Lastsäkringregler.

Lastsäkringskuddar att lita på - varje gång

Lastsäkringskuddar, originalet från Bates Cargo-Pak har funnits sedan 70-talet. Produkten är en modern lösning till att lastsäkra gods. Bates Cargo-Pak är en världsledande och teknologiskt ledande producent av lastsäkringskuddar, och dessutom ensam i världen om att producera helautomatiskt. Kunskapen och erfarenheten de skaffat sig från tidigare ägaren Korsnäs, och dess ventilsäcksproduktion (ex. cementsäckar) med 100-årig historia, möjliggjorde utveckling av produkt och koncept som idag kallas "originalet". Denna kunskap har använts till att utveckla en optimal sammansättning av lastsäkringskudden, vilket är det viktigaste momentet i tillverkningskedjan. Lastsäkringskudden har en yttersäck bestående av ett unikt krysslaminerat papper av högsta möjliga våtstyrka (25-30%) samt en innersäck av en flerlagers koextruderad plastfolie. Pappret är det som gör kudden stark och bibehåller kuddens formfaktor vid hög värme medans plastfolien på insidan håller kudden tät från läckage. Genom att tillverka helautomatiskt säkerställs en jämn och hög kvalitét. Dessutom är produktionen utrustad med en rad kontrollsystem som ser till att alla produkter som lämnar fabriken är felfria. Vidare kan leveranstiden till kund hållas till ett minimum som ett resultat av kontinuerligt arbete med ledande speditörer på marknaden.

Lastsäkringsmetod som är flexibel

Till skillnad mot andra lastsäkringsmetoder tillåts en hög grad av flexibilitet. Lastsäkringskuddarna blåses upp med tryckluft och kan anpassas till godsets former och tomrum genom att variera fyllnadsgraden. Detta gör att lastsäkringen optimeras varje gång och förstänger godset snabbt och effektivt. För mottagande personal är det dessutom mycket enkelt. Det enda som krävs är att tömma kudden på luft och sedan är godset färdigt att lossas.

Produktområde med många möjligheter

Lastsäkringskuddar är den optimala lösningen när det gäller att lastsäkra gods för transport. Lastsäkringskuddarna finns både för engångs- och flergångsbruk. 9 olika styrkegrader finns och standardstorlekar från 60x110 cm upp till 120x240 cm, d.v.s. en produkt för varje ändamål. Andra mått kan skräddarsys vid förfrågan. Maximal belastning i standardsortimentet är 50 ton.

 

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019