Sträckindikator Tenmet 500 mäter inspänningskraften på spännband

Tenmet 500 är till för att rädda liv och förebygga dålig lastsäkring.

Industrin och samhället drabbas årligen av stora kostnader på grund av att gods under transport icke säkras på ett säkert sätt. Ett av de vanligaste sätten är att surra fast transporterat gods är med hjälp av spännband med tillhörande spännhandtag. 

Någon enkel, billig och säker metod att mäta åtdragningskraften i ett sådant surrningsband har tills nu icke funnits tillgänglig – chauffören har helt fått lita till sin egen bedömning.

Vi har nu tagit fram och har patent på en sträckindikator benämnd Tenmet 500, som sekundsnabbt anger den verkliga spännkraften.

Klicka på länken för mer information. Sträckindikator

 

Lastsäkringskuddar – Ny produkt

Tetec är distributör i Sverige för Danska Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975, som nu lanserar en ny lastsäkringskudde för säkring av gods, Striker. I 45 år har Bates Cargo-Pak tillsammans med sina distributörer hjälpt kunder över hela världen att förebygga transportskador genom att använda lastsäkringskuddar i containrar, lastbilar och på järnväg.

Striker är en helt ny produkt i Bates Cargo Paks breda sortiment. Dessa lastsäkringskuddar täcker allt från lätt till mycket tungt gods, och i och med dess mycket snabba fyllning minskas tiden också för operatören. Dessutom är ljudnivån mycket låg.

Striker är utrustad med en ny ventil som är baserad på venturiteknik, vilket innebär att luften omkring operatören, och luften från kompressorn mixas, och sparar cirka 50% lufttrycksenergi. Med tanke på den globala fokuseringen av att minska användandet av plast, ser Bates Cargo-Pak ett ökat intresse för lastsäkringskuddar av papper. Med lastsäkringskuddar från Bates tillverkade av papper är det möjligt att minska konsumtionen av plast upp till 75% jämfört med lastsäkringskuddar av plast.

Bates Cargo-Paks produkter är tillverkade av papper från skandinavisk hållbar skogsindustri, från leverantörer som är FSC- och PEFC-certifierade.

Bates Cargo-Pak erbjuder också ett brett sortiment av ergonomiskt designade fyllningsverktyg, vilket inkluderar det nya fyllningsverktyget ”AutoShutOff”.

AutoShutOff fyllningsverktyg med funktion för att förinställa tryck

Med denna nya produkt, som dessutom är patenterad och CE-godkänd, är det möjligt att förinställa ett bestämt tryck så att det inte är risk för överfyllning, d.v.s. fyllningen avbryts när förinställt tryck är uppnått. Detta ger en högre nivå av säkerhet för användaren och en säkrare arbetsmiljö.

 

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019