Lachenmeier A/S

Sedan 1969, då Lachenmeier grundades, har man exklusivt koncentrerat sig på att utveckla och tillverka emballeringsmaskiner för produkter ståendes på pall. På grund av detta vet och förstår man kundernas behov och krav för flexibla, pålitliga, effektiva och kostnadseffektiva maskiner och är därför världsledande med sin HUVSTRÄCKTEKNIK som man utvecklade under 1980-talet.

Oavsett om man vill förbättra sättet att presentera emballerad pallast, förpackningsprestanda eller reducera kostnaden att förpacka erbjuder Lachenmeier expertvägledning för att hitta optimal emballeringsmaskin.

Produktprogrammet består av:

 - Huvsträckmaskiner
 - Krymphuvsmaskiner

Maskinerna används runt om i världen inom alla branscher och industrier som kräver det lilla extra.

Lachenmeier har sitt huvudkontor i Sönderborg, Danmark, med en utbredd serviceorganisation strategiskt placerad på ett antal städer runt om i världen.

Tetec AB är agent på den svenska marknaden.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019