C&H System A/S

Sedan 1968 har C&H System tillverkat skräddarsydda materialhanteringsystem och förpackningslösningar för industriprodukter. Med mer än 40 års erfarenhet av materialhantering, bansystem och förpackning, kombinerat med den senaste teknologin inom robotstyrning, obemannade truckar och streckkodning/RFID-kontroll har man skaffat sig en stark ställning världen över. C&H:s erfarna stab, mestadels tekniker och ingenjörer, utgör därför den mest värdefulla resursen.

När C&H System mottager en förfrågan, samlas deras erfarna ingenjörer för att utveckla idéer till en första layout av installationen och ta fram ett förslag på lösning.
 
C&H System består av försäljning och administration, projekt- och konstruktionsavdelning vid sidan av en monteringsverkstad - allt under ett tak. Detta gör att man kan möta kundens individuella krav och behov i alla lägen. Högsta prioritet är att leverera kundanpassade kompletta lösningar. C&H deltager i hela processen från idé till komplett installation och driftstart.

Alla installationer är styrda och övervakade av datorer. Genom streckkodskontroll och robotar kan varje kund erbjudas en effektiv lösning för hantering, pallettering och emballering av olika produkter - allt i en enda installation. Detta ställer höga krav på effektiv PLC/PC/SCADA-mjukvara.
Innan ett projekt lämnar verkstaden monteras och testas det. Detta är något som kunden med fördel kan dra nytta av i form av kort installationsperiod och problemfri uppstart - allt under övervakning av C&H:s specialister.

C&H System A/S har sitt huvudkontor i Naestved, Danmark.
Tetec AB är agent i Sverige.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019