Lastsäkring för container, lastbil, järnväg och fartyg

Lastsäkring - Rådgivning för att snabbt och enkelt skydda ditt gods under transport

 

Självklart erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning om våra lastsäkringsprodukter, deras användningsområden och lämplighet för specifika förhållanden.

All lastsäkring handlar om att undvika skador på gods och miljö, men givetvis även för att skydda personal som hanterar godset vid lastning, under transport och när godset lossas samt att underlätta och minimera fördröjning eller stillestånd utfärdat av Polis, Kustbevakning eller annan kontroll p.g.a. av bristande lastsäkring.

I samband med vår rådgivning kan vi även ta fram ett lastsäkringsunderlag, som på ett tydligt och enkelt sätt beskriver var och hur våra lastsäkringsprodukter skall placeras i lastbäraren för att skydda våra kunders gods på bästa möjliga sätt, så att skador undviks. I underlaget redovisas också vilka påfrestningar godset kan förväntas utsättas för genom hela transportkedjan, och hur vår dimensionering har genomförts enligt gällande regelverk. 

Vill ni ha en mer övergripande översyn (givetvis också kostnadsfri) av er lastsäkring kan vi även erbjuda rådgivning som följer.

En teoretisk och praktisk genomgång på plats hos er av våra produkter i enlighet med aktuella regelverk och föreskrifter. Vi informerar om faktorer som påverkar och krafter som agerar tillsammans utifrån era förutsättningar, gods, lastningsförfarande, krav och önskemål.

 

Exempel på detta innebär ofta praktiska prov med våra produkter i reella situationer. När det gäller den teoretiska delen informerar vi om hur själva dimensioneringen av lastsäkringen går till och varför, för att kunden skall förstå och känna sig säker på att våra rekommendationer av produkter används i enlighet med gällande föreskrifter. 

I och med att Tetec inte utfärdar lastsäkringsintyg så rekommenderar vi  att kontakta Mariterm. MariTerm AB är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet inom området lastsäkring. De arbetar med utbildning, instruktioner, utredningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, främst inom godstransportområdet. Besök gärna deras hemsida www.mariterm.se

Under fliken produkter kan ni hitta allt som krävs för att lastsäkra ert gods på ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt sätt.

Vi utför även konsultation inom inplastning av pallat gods (www.lachenmeier.com). Vi hjälper till att se på er nuvarande inplastningsmetod ur ett lastsäkringsperspektiv och ger förslag på eventuella förbättringar. Ingenting är ju som bekant starkare än sin svagaste länk.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om våra  lastsäkringsprodukter! Vi arbetar naturligtvis helt förutsättningslöst.

Lastsäkring

Lastsäkringsprinciper (allmänna) - Lathund för lastsäkring

Det finns ett antal faktorer och föreskrifter som är viktiga att känna till för att kunna lastsäkra gods på rätt sätt.

Lastsäkring

Bristande eller utebliven lastsäkring

Årligen drabbas svensk industri av skador för miljontals kronor som en direkt följd av bristande eller utebliven lastsäkring.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019