Lastsäkring av allt gods under transport

LASÄKRING AV GODS I CONTAINER, LASTBIL JÄRNVÄG OCH FARTYG

Lastsäkring av gods innebär att säkra upp, det vill säga låsa godset i en lastbärare under transport för att det inte skall sättas i rörelse och utsättas för allvarliga skador. Lastsäkring av gods handlar givetvis också om att skydda vår miljö samt personal som hanterar godset vid lastning, personal under transport, och när godset lossas. En annan viktig del av lastsäkring är att undvika fördröjning och även möjliga stillestånd utfärdat av Polis, Kustbevakning eller annan kontroll på grund av bristande lastsäkring. Dessutom finns alltid risken att förlora kunder om godset kommer fram i skadat skick, och eventuella skadestånd som kunden kanske kräver. Det tar också mycket tid för det producerande företaget att ta tillbaka skadat gods och tillverka nytt för sedan skicka iväg ersättningsprodukter.

Självklart erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning om lastsäkring av gods för alla typer av lastbärare och olika transportslag. Vi kommer ut på plats till våra kunder för att både teoretiskt och praktiskt informera om vilka lastsäkringsmetoder som finns och vilka lastsäkringsprodukter/lastsäkringsutrustning som är mest lämpliga utifrån kundens gods, förhållanden och förutsättningar.

I samband med vår rådgivning kan vi även ta fram ett lastsäkringsunderlag, som på ett tydligt och enkelt sätt beskriver var och hur våra lastsäkringsprodukter skall placeras i lastbäraren för att skydda våra kunders gods på bästa möjliga sätt, så att skador undviks. I underlaget redovisas också vilka påfrestningar godset kan förväntas utsättas för genom hela transportkedjan, och hur vår dimensionering har genomförts enligt gällande regelverk. Vi bifogar även en ritning som beskriver pallmönster och hur lastsäkringsprodukterna skall placeras så att all inblandad personal skall förstå hur godset skall säkras.

Exempel beträffande rådgivning av lastsäkring på plats hos kund innebär ofta praktiska prov med våra produkter i reella situationer. Vi går igenom kundens samtliga destinationer och samlar på oss alla fakta omkring godset beskaffenheter för att lastsäkringen skall bli så enkel och kostnadseffektiv för alla inblandade parter. 

I och med att Tetec inte utfärdar lastsäkringsintyg så rekommenderar vi  att kontakta Mariterm. MariTerm AB är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet inom området lastsäkring. De arbetar med utbildning, instruktioner, utredningar samt forsknings- och utvecklingsprojekt, främst inom godstransportområdet. Besök gärna deras hemsida www.mariterm.se

Under fliken produkter kan ni hitta olika typer av produkter som krävs för att lastsäkra ert gods på ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt sätt.

Vi utför även konsultation inom inplastning av pallat gods (www.lachenmeier.com). Vi hjälper till att se på er nuvarande inplastningsmetod ur ett lastsäkringsperspektiv och ger förslag på eventuella förbättringar. Ingenting är ju som bekant starkare än sin svagaste länk.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om våra  lastsäkringsprodukter! Vi arbetar naturligtvis helt förutsättningslöst.

Lastsäkring

Lastsäkringsprinciper (allmänna) - Lathund för lastsäkring

Det finns ett antal faktorer och föreskrifter som är viktiga att känna till för att kunna lastsäkra gods på rätt sätt.

Lastsäkring

Bristande eller utebliven lastsäkring

Årligen drabbas svensk industri av skador för miljontals kronor som en direkt följd av bristande eller utebliven lastsäkring.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019