Surrning och lyftutrustning

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

Surrning och lyftredskap

Vi har ett komplett sortiment av lastsurrningar, strappingprodukter, lyftredskap samt olika tillbehör för lyft och surrning. Produkterna är av hög kvalitet och uppfyller de krav som ställs i gällande normer.

Se nedan produktexempel ur vårt sortiment.

Vår ambition är att alla produkter, till så stor del som möjligt, skall vara tillverkade av svenska och europeiska komponenter.

 

Mer information om surrning och lyftutrustning
Tetec tillhandahåller ett komplett sortiment inom området surrnings- och lyftredskap.

Spännband är det absolut vanligaste sättet att lastsäkra gods. En ofta använd teknik är överfallssurrning. Godset pressas då nedåt mot underlaget med hjälp av spännbandets inspänningskraft. Friktionskraften ökas och glidning förhindras. Beroende på lastbärare och transportsätt varierar andelen av lastvikten som lastsäkringen skall tåla. Det är därför viktigt att lastsäkringsunderlaget som lämnas från kund är komplett så att dimensioneringen blir riktig.

Vårt spännbandssortiment består av en- och flergångsvarianter med varierande brottstyrka och tillbehör såsom lås och spännhandtag. Vid transport av gods som möjliggör användning av flergångsspännband, rekommenderas en produkt med genomgående hög kvalité för maximal livslängd. Samtliga produkter är tillverkade och märkta enligt gällande kravställning, SS-EN 12195/2.

Snabbfakta Spännband -Jämn och hög svensk kvalitet. -Ett band för varje ändamål -Enkelt handhavande. -En- och flergångsprodukter. -Uppfyller SS-EN 12195/2