Fukt- och vätskeabsorbenter, desiccanter

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

Fuktabsorbenter och desiccanter

Med absorbenter och desiccanter skyddas godset effektivt mot fuktskador. I vårt sortimentet finns bland annat den patenterade produkten, SekoDry Absorber Ultra 400 %. Trots sitt lilla format är den lika effektiv som de konventionella 2 kg fuktabsorbenterna.

Mer information om fukt och absorbenter
Kondens i till exempel en sjöfartscontainer kan påverka både emballage, gods och stabilitet. Detta kan i sin tur ge allvarliga skador som följd.

Med hjälp av fuktabsorbenter kan man samla upp kondensen och förhindra att den påverkar godset. Hur mycket kondens som bildas beror på ett antal faktorer såsom, godsets egenskaper, mängden fri luft, den relativa luftfuktigheten, tranporttid, var avsändare och mottagare finns belägna etc. Antalet absorbenter som behövs beror sedan självklart på vilken kapacitet själva fuktabsorbentens har.

Dimensionering med hjälp av programvara
Genom tillgång till en programvara har vi möjlighet att ställa samman alla faktorer för att beräkna hur många absorbenter som behövs för varje transport. Verklighetens förutsättningar, med väder och vind, går naturligtvis inte att exakt förutsäga men vi kan komma väldigt nära sanningen.

Fördelar
SekoDry Absorber Ultra 400% förblir i fast form utan risk för läckage. Trots sitt lilla format är den minst lika effektiv som de traditionellt större som finns på marknaden. Nya generationens fuktabsorbent, patenterad 2011. Upp till 400% absorbtionsförmåga. Bra effekt vid såväl låga som höga temperaturer. Förhindrar kondensbildning även vid snabba temperaturväxlingar. Riskfri hantering.

Funktion och användning
Ta ur absorbenten ur sitt emballage. 
Absorbenten aktiveras i och med att den tas ur plastpåsen.
Häng eller lägg ut absorbenten.

Miljöinformation
SekoDry Absorber Ultra 400% består av kalciumklorid och en geléagent. Använd produkt kan sorteras som hushållssopor. Kontakta oss för miljödokumentation och säkerhetsdatablad.