Friktionsmellanlägg

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

Friktionsmattor av wellpapp och gummi för säkrare transporter

Friktionshöjande mattor som passar för alla godsslag och transportsätt.

Mer information om den miljövänliga friktionsmattan av wellpapp - Lanocatch
Lanocatch är en skräddarsydd, friktionshöjande skiva för alla godsslag och transportsätt.

Lanocatch går att få som remsa eller i hel skiva enligt era önskemål.  Genom att lägga Lanocatch direkt under eller emellan gods höjs friktionen avsevärt, vilket motverkar att godset glider under transport.

Testresultat
Testet är utfört i en lastsäkringssimulator på pappersrullar med en diameter på 1400 mm, och en vikt på ca. 1000 kg. Testet visade en kraftigt förbättrad friktion genom användningen av friktionsunderlägget Lanocatch. Vid testet ställdes pappersrullen dels direkt på underlaget, och dels på friktionsunderlägget Lanocatch, mellan gods och underlag. Lutningen på flaket reglerades sedan tills dess att rullen kom i rörelse. Testvärdena för de olika situationerna finns redovisade i tabellen nedan.