Lastsäkring  i container, järnväg, lastbil och fartyg

Tetec är specialister på lastsäkring av gods i alla typer av lastbärare genom hela transportkedjan, så att kostsamma skador undviks.

Tetec grundades i Alingsås 1986, vilket innebär att vi har en lång erfarenhet av lastsäkring i container, järnväg, lastbil och fartyg.

Vårt arbetssätt är att ge våra kunder bästa möjliga service och en lastsäkring för gods som är enkel, effektiv, tidsbesparande och till förmånliga priser.

Vi sitter inte ständigt upptagna i möten, utan finns alltid tillgängliga när du kontaktar oss, och våra produkter ligger på lager för omedelbar leverans.

Tetec lägger också stor vikt på att skydda vår miljö genom att tillhandahålla produkter som är långsiktigt hållbara, men som också är säkra för den personal som lastar och lossar godset. 

Vi representerar ledande europeiska nischföretag i vardera produktgrupp, och dessa tillverkande företag är experter inom sina områden.

Våra kunder finns inom alla branscher där stora mängder gods exporteras, främst inom pappers-, kartong-, livsmedels-, kemi- och verkstadsindustri.

I ett nära samarbete med våra leverantörer har vi, sedan 1986, sett till att våra kunders produkter kommit fram på ett säkert och tryggt sätt med hjälp av effektiva, lättanvända och tidsbesparande lastsäkringsprodukter.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att ert gods skall nå slutdestinationen utan skador.

Bilderna nedan visar några exempel från vårt sortiment. Tyvärr kan vi  inte visa allt, då flera av våra produkter är skräddarsydda efter våra kunders önskemål, och i några fall är vi dessutom förhindrade p.g.a. sekretessavtal.

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar Originalet sedan 1975 - Tetec AB
Lastsäkring i container
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar Originalet sedan 1975 - Tetec AB
Lastsäkring i järnvägsvagn
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar Originalet sedan 1975 - Tetec AB
Batteridriven bärbar fyllningsmaskin till Lastsäkringskuddar/Luftkuddar
Lastsäkringskuddar/Luftkuddar Originalet sedan 1975 - Tetec AB
Lastsäkring i container
Fuktabsorbenter container
Fuktabsorbenter för containertransporter
Vajerplomber till container och lastbil
Vajerplomber - Lås till ex. container och lastbil (även högsäkerhetsklassning)
Vajerplomber högsäkerhetsplomb
Vajerplomb - Högsäkerhetsklassad för ex. container och lastbil
Granulat för absorbering av oljor och kemikalier
Absorberingsgranulat - absorberingsprodukt för spill av ex. olja och andra kemikalier
Lastsäkra rullar
Lastsäkring och stapling av rullar med hjälp av vaggor i wellpapp
Containerplomber, plomber, bultplomber
Containerplomb (bultplomb)
Lastsäkra rullar
Lastsäkring av rullar med hjälp av vaggor i wellpapp
Engångspallar av wellpapp
Engångspallar av wellpapp


Produkter

I vårt omfattande sortiment av lastsäkringsprodukter finns en mängd olika typer av produkter för att klara av att lastsäkra och lastoptimera alla tänkbara lastbärare och transportslag.

Inte sällan är det en kombination av flera lastsäkringsprodukter för att nå en optimal lastsäkring.

För att gods skall nå sin slutdestination fraktas det oftast med hjälp av flera olika transportsätt, det vill säga en hel transportkedja.

Ett vanligt exempel är att godset först lastas i en container, som en lastbil sedan transporterar till en hamn. I hamnen lastas containern sedan på ett fartyg. När godset anländer till nästa hamn kör en lastbil på nytt containern till sin slutdestination, eller i vissa fall transporteras den också på järnväg, och sedan på lastbil igen, innan det till sist är framme.

I och med att hela transportkedjan oftast är lång (som exemplet ovan beskriver), är det mycket viktigt att lastsäkringen utförs på ett korrekt  sätt d.v.s. att godset skall säkras upp för att stå emot alla olika krafter som respektive transportsätt utsätter godset för.

För information om vår kostnadsfria rådgivning omkring lastsäkring av gods och dess betydelse, klicka på länken Lastsäkring.

Om du önskar information om regelverk beträffande lastsäkring och olika lathundar, klicka på länken Lastsäkringsprinciper (allmänna) - Lathund för lastsäkring

Där hittar du bland annat Transportstyrelsens författningssamling beträffande allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast samt lathundar för all lastsäkring av gods.

 

Lastsäkringskuddar / Luftkuddar Originalet sedan 1975 - Tetec AB

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar

Lastsäkringskuddar/Luftkuddar från Tetec produceras av Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975 www.bates-cargopak.com. Lastsäkringskuddar är den optimala lösningen för en kostnadseffektiv lastsäkring i container, järnväg, lastbil och direkt i fartygens lastrum.

Lastsäkring med wellpapp

Säkert, skonsamt och transportekonomiskt. Med produkter av wellpapp kan godset effektivt lastsäkras och skyddas från skador.

Friktionsmattor - friktionsunderlägg

Friktionshöjande mattor som passar för alla godsslag och transportsätt.

Engångspallar av wellpapp

Det finns många fördelar med engångspallar av wellpapp. Lättare att lyfta och ingen speciell behandling för export behövs. Godsbelastningen i kg gäller utbredd last, ej punktbelastning.

Plomberingar och sigill

Vi levererar all typer av sigill och plomberingar direkt från vår samarbetespartner, Etigo Sarl, i norra Frankrike. Produkterna uppfyller alla nödvändiga krav och certifieringar men till konkurrenskraftiga priser.

Surrning och lyftutrustning

Vi har ett komplett sortiment av surrnings- och lyftutrustning. Produkterna uppfyller gällande svenska och europeiska kvalitetskrav och är alla av högsta kvalitet.

Fuktabsorbenter och Desiccanter

Med absorbenter och desiccanter skyddas godset effektivt mot fuktskador. I vårt sortimentet finns bland annat den patenterade produkten, SekoDry Absorber Ultra 400 %. Trots sitt lilla format är den lika effektiv som de konventionella 2 kg fuktabsorbenterna.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om just ert behov beträffande lastsäkring, lastsäkringsprodukter och godsskydd, så hjälper vi er till rätt lösning.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019