Lastsäkring & godsskyddsprodukter för att undvika transportskador

Tetec grundades 1986 i Alingsås av Georg Tegstam. Vi är specialister på lastsäkring, lastsäkringsprodukter och godsskydd som skyddar gods från transportskador genom hela transportkedjan. Vi representerar ledande europeiska nischföretag i vardera produktgrupp, och dessa tillverkande företag är experter inom sina områden. Våra kunder finns inom alla branscher där stora mängder gods exporteras, främst inom pappers-, kartong-, livsmedels-, kemi- och verkstadsindustri. I ett nära samarbete med våra leverantörer har vi, sedan 1986, sett till att våra kunders produkter kommit fram på ett säkert och tryggt sätt med hjälp av effektiva, lättanvända och tidsbesparande lastsäkringsprodukter.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att ert gods skall nå slutdestinationen utan skador.

Bilderna nedan visar några exempel från vårt sortiment. Tyvärr kan vi  inte visa allt, då flera av våra produkter är skräddarsydda efter våra kunders önskemål, och i några fall är vi dessutom förhindrade p.g.a. sekretessavtal.


Produkter

I vårt sortiment finns bland annat lastsäkringskuddar från Bates Cargo-Pak originalet sedan 1975 www.bates-cargopak.com, och en stor mängd annan lastsäkringsutrustning, med andra ord lastsäkringsprodukter för varje tänkbart behov beträffande säkring av last och lastoptimering.

Lastsäkringskuddar

Lastsäkringskuddar från Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975 www.bates-cargopak.com är den optimala lösningen för en kostnadseffektiv lastsäkring. Lastsäkringskuddar består av en innerkudde och en ytterkudde.

Lastsäkring och godsskydd av wellpapp

Säkert, skonsamt och transportekonomiskt. Med produkter av wellpapp kan godset effektivt lastsäkras och skyddas från skador.

Friktionsmattor

Friktionshöjande mattor som passar för alla godsslag och transportsätt.

Engångspallar av wellpapp

Det finns många fördelar med engångspallar av wellpapp. Lättare att lyfta och ingen speciell behandling för export behövs. Godsbelastningen i kg gäller utbredd last, ej punktbelastning.

Plomberingar och sigill

Vi levererar all typer av sigill och plomberingar direkt från vår samarbetespartner, Etigo Sarl, i norra Frankrike. Produkterna uppfyller alla nödvändiga krav och certifieringar men till konkurrenskraftiga priser.

Surrning och lyftutrustning

Vi har ett komplett sortiment av surrnings- och lyftutrustning. Produkterna uppfyller gällande svenska och europeiska kvalitetskrav och är alla av högsta kvalitet.

Fuktabsorbenter och Desiccanter

Med absorbenter och desiccanter skyddas godset effektivt mot fuktskador. I vårt sortimentet finns bland annat den patenterade produkten, SekoDry Absorber Ultra 400 %. Trots sitt lilla format är den lika effektiv som de konventionella 2 kg fuktabsorbenterna.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om just ert behov beträffande lastsäkring, lastsäkringsprodukter och godsskydd, så hjälper vi er till rätt lösning.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019