Sträckindikator som förebygger olyckor

Tenmet 500 används för att snabbt och enkelt mäta åtdragningskraften på ett spännband, och därmed förebyggs olyckor till följd av dålig lastsäkring.

Industrin och samhället drabbas årligen av stora kostnader på grund av att gods under transport icke säkras på ett säkert sätt. Ett av de vanligaste sätten är att surra fast transporterat gods är med hjälp av spännband med tillhörande spännhandtag. 

Någon enkel, billig och säker metod att mäta åtdragningskraften i ett sådant surrningsband har tills nu icke funnits tillgänglig – chauffören har helt fått lita till sin egen bedömning.

Vi har nu tagit fram och har patent på en sträckindikator benämnd Tenmet 500, som sekundsnabbt anger den verkliga spännkraften.

Klicka på länken för mer information. Sträckindikator

 

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019