Lastsäkra med wellpapp

Lastrådgivaren Lundgren AB

Lastrådgivaren Lundgren AB har sedan 1994 utvecklat konceptet "Transport Protectors" till att innehålla ett heltäckande sortiment av skräddarsydda lastsäkrings- och godsskyddslösningar i wellpapp. Detta gör att man kan vara flexibel med korta ställtider och producera såväl mindre som större serier med snabba leveranser. Produkterna används idag av tung industri för att skydda och hålla sitt gods på plats under transport i container på väg, järnväg och till sjöss.

I sortimentet ingår bl.a. lastvaggor, lastförhöjare, mellanlägg och friktionshöjande material.

Tetec AB är distributör i Sverige söder om Dalälven och övriga Europa.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019