Sträckindikator - sekundsnabb avläsning av verklig kraft på spännbandet

Sträckindikator för 4- och 5-tons band.

För säkrare transporter av gods som surras med band.

Tenmet 500 gör det enkelt att kontrollera hur hårt bandet runt lasten dragits åt.

Beroende på åtkomlighet, armstyrka och mängden band i winchen, varierar åtdragningskraften i ett spännband med upp till 50%.

Mäta bandspänning, sträckindikator spännband
 • Tenmet 500 är till för att rädda liv och förebygga dålig lastsäkring. 

  Industrin och samhället drabbas årligen av stora kostnader på grund av att gods under transport inte säkras på ett säkert sätt.

   Ett av de vanligaste sätten att lastsäkra transporterat gods är med hjälp av spännband och tillhörande spännhandtag.

  Någon enkel, billig och säker metod att mäta spännkraften på ett  spännband har tidigare inte funnits på marknaden, utan chauffören har helt och hållet fått lita till sin egen bedömning.

  Se video och bilder nedan.

     

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019