Lastsäkringskuddar – Ny produkt

Tetec är distributör i Sverige för Danska Bates Cargo-Pak, originalet sedan 1975, som nu lanserar en ny lastsäkringskudde för säkring av gods, Striker. I 45 år har Bates Cargo-Pak tillsammans med sina distributörer hjälpt kunder över hela världen att förebygga transportskador genom att använda lastsäkringskuddar i containrar, lastbilar och på järnväg.

Striker är en helt ny produkt i Bates Cargo Paks breda sortiment. Dessa lastsäkringskuddar täcker allt från lätt till mycket tungt gods, och i och med dess mycket snabba fyllning minskas tiden också för operatören. Dessutom är ljudnivån mycket låg.

Striker är utrustad med en ny ventil som är baserad på venturiteknik, vilket innebär att luften omkring operatören, och luften från kompressorn mixas, och sparar cirka 50% lufttrycksenergi. Med tanke på den globala fokuseringen av att minska användandet av plast, ser Bates Cargo-Pak ett ökat intresse för lastsäkringskuddar av papper. Med lastsäkringskuddar från Bates tillverkade av papper är det möjligt att minska konsumtionen av plast upp till 75% jämfört med lastsäkringskuddar av plast.

Bates Cargo-Paks produkter är tillverkade av papper från skandinavisk hållbar skogsindustri, från leverantörer som är FSC- och PEFC-certifierade.

Bates Cargo-Pak erbjuder också ett brett sortiment av ergonomiskt designade fyllningsverktyg, vilket inkluderar det nya fyllningsverktyget ”AutoShutOff”.

AutoShutOff fyllningsverktyg med funktion för att förinställa tryck

Med denna nya produkt, som dessutom är patenterad och CE-godkänd, är det möjligt att förinställa ett bestämt tryck så att det inte är risk för överfyllning, d.v.s. fyllningen avbryts när förinställt tryck är uppnått. Detta ger en högre nivå av säkerhet för användaren och en säkrare arbetsmiljö.

 

Tetec - business concept

To provide high-quality cargo securement and goods protection at competitive prices. The products should, separately or in combination, fulfil the demands and expectations of our customer.

Tetec - customer policy

To gain trust, by being committed and work to maintain long-lasting relationships. We are accessible and will give our customers the highest possible service.

Tetec - supplier policy

To represent leading European suppliers, all specialists within their field. Together, based on long term relationships and close cooperation, we will do our utmost in finding the best suitable solution.
© Tetec AB 2019