Friktionsmattor och Friktionsunderlägg som förhindrar godset att glida

Friktionshöjande mattor/underlägg som passar för de flesta godstyper och transportsätt.

Friktionsmattor/Friktionsunderlägg
 • Produkter:
  Friktionsmattor av wellpapp och gummi.
 • Material:
  Wellpapp med det friktionshöjande materialet Lanocatch. 100 % återvinningsbara. Kan sorteras som vanlig wellpapp.
 • Funktion:
  Används under gods och mellan godslager för att höja friktionen och minska risken för glidning.
 • Storlek:
  Friktionsmattorna finns i många olika storlekar och tjocklekar för att passa alla tänkbara behov.

Mer information om den miljövänliga friktionsmattan av wellpapp - Lanocatch
Lanocatch är en skräddarsydd, friktionshöjande skiva för alla godsslag och transportsätt.

Lanocatch går att få som remsa eller i hel skiva enligt era önskemål.  Genom att lägga Lanocatch direkt under eller emellan gods höjs friktionen avsevärt, vilket motverkar att godset glider under transport.

Testresultat
Testet är utfört i en lastsäkringssimulator på pappersrullar med en diameter på 1400 mm, och en vikt på ca. 1000 kg. Testet visade en kraftigt förbättrad friktion genom användningen av friktionsunderlägget Lanocatch. Vid testet ställdes pappersrullen dels direkt på underlaget, och dels på friktionsunderlägget Lanocatch, mellan gods och underlag. Lutningen på flaket reglerades sedan tills dess att rullen kom i rörelse. Testvärdena för de olika situationerna finns redovisade i tabellen nedan.

Tetecs affärsidé

Med lång erfarenhet och högsta möjliga service erbjuda lastsäkringsprodukter och godsskyddsprodukter genom hela transportkedjan, av hög kvalitet och till förmånliga priser. Lastsäkrings- och godsskyddsprodukterna skall, var för sig eller i kombination, uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

Tetecs kundpolicy

Att skapa förtroende, vara ansvarstagande och bibehålla långsiktiga relationer. Vi är tillgängliga för att se till att våra kunder får högsta möjliga service.

Tetecs leverantörspolicy

Att företräda ledande europeiska tillverkare inom området lastsäkringsprodukter och godsskydd, med specialistkunskaper inom respektive område. Genom långsiktiga relationer och ett tätt samarbete ska vi hjälpa våra kunder till bästa möjliga lösning.
© Tetec AB 2019