Det finns många fördelar med en engångspall i well. Lättare att lyfta och ingen speciell behandling för export behövs.

Godsbelastningen i kg gäller utbredd last, ej punktbelastning.

 

Wellpall fyrvägs hemsida  

Material:

Engångspallar i well för två- eller fyrvägshantering.

Storlek:

Hel-, halv, kvarts- och tredjedelspall. 
1200 x 800 mm
  600 x 800 mm
  400 x 400 mm
  400 x 800 mm

Vikt:

0,6 kg  - 4 kg beroende på storlek och belastningskrav.

Utförande:

Pallarna konstrueras genom vikning och limning av ett helt fukttåligt wellark.

Lastkapacitet:

Den rekommenderade lastkapaciteten beror på storlek och utförande, från 100 kg för den minsta pallen till över 1 ton för helpallen. 

   
       

Bildgalleri

View the embedded image gallery online at:
http://tetec.se/sv/produkter/wellpallar#sigFreeId699b855cc0

 

Mer information om våra wellpallar
Förenkla din godshantering med pallar helt av wellpapp. Med användandet av wellpall kan både ekonomi och miljön gynnas samtidigt. Arbetsmiljön förbättras genom att pallen har en jämförelsevis låg vikt och tunga luft som sliter på personalen kan undvikas. Wellpallen behöver inte heller special- eller värmebehandlas för användande i exportflöde, så som är fallet för vanliga träpallar. WP 812F  tillverkas i enlighet med ISO 14001. Efter användande lämnas wellpallen till traditionell wellretur 99-100 % av wellpallen återvinns. Det finns ett en stor efterfrågan på returwell och materialet återanvänds för ny tillverkning av kartonger och andra pappersprodukter.  


Well
Det är det vågade pappret mellan ytskikten som ger wellpappen dess styrka och stabilitet. Luftskiktete mllan vågorna i pappret ger wellpappen dess smidighet och förljsamhet.